Entreprenørtjenester, transport av alle slag – samt levering av grus, pukk og matjord

Nordhaug Maskin utfører entreprenørtjenester som veivedlikehold, graving, legging av vann og avløpsrør, sprengning av tomter, rivning av bygninger samt mekaniske tjenester i et moderne verksted. I tillegg utfører vi tungtransport i hele Norge, og leier ut containere. Vi arbeider i Troms fylke, hovedsakelig i Midt-Troms.

Nordhaug Maskin AS har Sentral Godkjenning for ansvarsrett. Vi graver grøfter og legger ned rør. Vi frakter og monterer septikbeholdere for avfall fra boliger. Transport og salg av sand, jord, grus og pukk.
Vi frakter alle typer fyllmasser – både sand, grus, jord, stein, pukk og singel.

Vi har et bredt utvalg av tjenester, og hjelper deg med vei, vann og avløp – samt transport av masse og gods. Ta kontakt for et godt tilbud.

Kontakt oss

Ta kontakt om du trenger en totalentreprenør i Troms fylke. Følg oss gjerne på Facebook for å se hvordan vi arbeider.