Vi er et Miljøfyrtårn!

I følge Miljøfyrtårnstiftelsen står byggebransjen i dag for 1/3-del av verdens klimautslipp.

Nordhaug Maskin AS skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen.

Dette oppnår vi gjennom:
– å arbeide for å øke kompetansen i hele organisasjonen om vår påvirkning på miljøet.
– drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen.
– være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres?
Send forslag til post@nordhaug-maskin.no