Tjenester

Drenering

Vi tilbyr graving av dreneringsgrøfter, og arbeider med forsiktighet og nøyaktighet. Drenering av grunnen rundt en bygnings grunnmur kan være avgjørende for å forebygge store fuktskader i grunnmuren. Drenering av hager og uteområder kan forvandle en «innsjø» til en flott uteplass.

Planering

Vi tilbyr alt innen planering av tomer, og arbeid relatert til dette. Vi er med fra den første utgravingen til ferdigstillelse av tomten. Vi utfører også rydding av eksisterende tomt, og graving for oppkjørsel eller vei.

Legging av vann og kloakkrør

Vi har ADK for legging av rør. Vi både graver grøfter og legger ned rør.

Frakt og salg av sand, jord, grus, pukk

Vi frakter alle typer fyllmasser, både sand, grus, jord, stein, pukk og singel.

Bygging av veier

Vi bygger veier til småprosjekter for private.

Prosjektering og utarbeidelse av 3D-filer – til maskinstyring eller dokumentasjon: Leica MS60

Sprenging av tomter

Vi er godkjente for sprengningsoppdrag, og sprenger alt fra boligtomter/garasjetomter, til større industritomter.

Vevdedlikehold, sommer og vinter

Vi utfører veivedlikehold som grusing, høvling, kosting og asfaltering via samarbeidspartnere.

Tungtransport Troms

Vi er en stor aktør innen tungtransport i hele Norge.

Containerutleie

Vi leier ut søppelcontainere i forskjellige størrelser. Ta kontakt for priser og størrelser. Vi transporterer over hele Sørreisa.

Rørtining

Vi disponerer utstyr for rørtining, og utfører dette regelmessig på vinterstid.

Rørsveising

Vi disponerer også utstyr for rørsveising, og utfører dette effektivt og rimelig.